Skyway đã trở thành “thành viên” của “Hiệp Hội Giao Thông Quốc Tế”

Skyway đã trở thành “thành viên” của “Hiệp Hội Giao Thông Quốc Tế”

Công ty công nghệ Skyway "SKYWAY TECHNOLOGIES CO." đã trở thành thành viên của hiệp hội giao thông quốc tế ADVANCING PUBLIC TRANSPORT (UITP) uitp.org

Sách trắng Token Skyway SWG

Sách trắng Token Skyway SWG

Token của Skyway được áp dụng thanh toán kỹ thuật số tự động có thể củng cố mọi thứ từ giá vé, đến hệ sinh thái quản lý và đầu tư vận chuyển.

CHỨNG NHẬN UNIMO

CHỨNG NHẬN UNIMO

"Viện Tiêu chuẩn và Chứng nhận Nhà nước Belarus" đã cấp giấy chứng nhận nhà sản xuất xe cho công ty "Universal Mobility"