Các gói đầu tư cổ phần skyway giai đoạn 14.1/15

Vâng Đinh Tuân xin kính chào các cô chú/anh chị đang xem bài viết này của Tuân ạ. Hôm nay Đinh Tuân sẽ chia sẻ với các cô chú/anh chị về sự thay đổi giá trị cổ phần qua việc chuyển đổi giai đoạn phát triển thứ 13.3 lên 14.1, trong tổng 15 giai đoạn của quá trình phát hành cổ phần ra công chúng, để huy động vốn xây dựng khu thử nghiệm về công nghệ giao thông Skyway.

Nếu cô chú/anh chị nào là nhà đầu tư cũ của Skyway thì chúng cũng thấy 1 điều là cứ mỗi lần chuyển giai đoạn phát triển thì giá trị cổ phần của tập đoàn lại tăng lên, bởi vì khi kết thúc 15 giai đoạn thì giá trị cổ phần sẽ là 1 usd/1cp nên mỗi lần chuyển giai đoạn giá trị cổ phần tăng lên cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Sau đây Đinh Tuân sẽ chia sẻ số lượng các gói cổ phần của giai đoạn 14.1, cô chú/anh chị hãy cùng tìm hiểu.

Bảng giá các gói đầu tư cổ phần skyway giai đoạn 14.1

Các gói đầu tư cổ phần của skyway sẽ được giữ nguyên, nhưng số lượng cổ phần của các gói sẽ thay đổi theo từng giai đoạn, những gói đâu tư nhỏ thì sự chênh lệnh sẽ không đáng kể.

1: Bảng giá của những gói đầu tưu Ưu đãi đặc biệt

Các gói đầu tư cổ phần ưu đãi của giai đoạn 14.1
Các gói đầu tư ưu đãi của cổ phần skyway trong giai đoạn 14.1

Gói: INNOTRAN

Với gói cổ phần Innotran của giai đoạn này thì tỷ lệ cổ phần của gói đầu tư như sau:

 • Đầu tư lần 1: 1000 usd trả thẳng được 33.000 cổ phần
 • Đầu tư lần 2: 1000 usd trả thẳng được 38.000 cổ phần
 • Đầu tư lần 3: 1000 usd trả thẳng được 47.000 cổ phần

Đối với gói đầu tư này thì thời gian tối đa của các gói là được 30 ngày.

ví dụ: ngày 6/12/2019 đầu tư 1000 usd trả thẳng thì ta được 33.000 cổ phần (+ thêm 10% nếu như đấy là tài khoản mới), ngày 6/1/2020 chúng ta tiếp tục đầu tư tiếp 1000 nữa thì đó là lần 2 và ta được 38.000 cp, hoặc chúng ta có thể đầu tư liền 1 lúc 3, 4,5 gói cũng đều được tính như vậy, lần 1 - 33.000, lần 2 - 38.000, lần 3 - 47.000, lần 4 - 47.000, lần 5 - 47.000, lần n - 47.000

So sánh với giai đoạn 13.3

Gói đầu tư Innotrans giai đoạn 13.3
Gói đầu tư Innotrans của giai đoạn 13.3

- Gói: Quick start

Gói Quick start là gói đầu tư ưu đãi trả góp trong vòng 2 tháng với số tiền đầu tư là 600 usd (14,8 triệu) với tỷ lệ triết khấu là 27/30, tức là nếu thanh toán 2 lần theo đúng lịch thanh toán thì chúng ta sẽ nhận được số cổ phần là 16.200, nếu thanh toán 600 usd trong vòng 24h thì sẽ nhận được thêm 1800 cp =18.000 cổ phần.

- Gói: Các gói đầu tư dành cho trẻ em

Các gói đầu tư dành cho trẻ em có sự bảo lãnh của người lớn trong giai đoạn 14.1, các gói đầu tư trả góp thì sẽ có 2 lựa chọn để thanh toán và nhận thêm phần thưởng cho việc thanh toán của mình.

Gói Kid thanh toán 9 tháng, mỗi tháng 65 usd (1,560,000 vnd) - được 18.135 cổ phần, thanh toán 8 tháng + thêm 1.170, nếu thanh toán đúng hạn trong vòng 9 tháng thì sẽ được tổng cộng là 19.665 cổ phần.

- Gói: Student (dành cho sinh viên) là gói đầu tư dành cho những ai dưới 18 tuổi, với số tiền đầu tư là 1.350 usd (32.400.000 vnd) với gói đầu tư Student khi thanh toán 9 tháng thì sẽ nhận được 43.200 cổ phần, nếu thanh toán kép 2 tháng liền thì sẽ được + thêm 2.700 cổ phần và nếu thanh toán đúng lịch thanh toán thì được + thêm 860 cổ phần và tổng quá trình đầu tư sẽ nhận được là 46.760 cổ phần.

So sánh với 2 gói đầu tư của giai đoạn 13.3

Gói đầu tư dành cho trẻ em của giai đoạn 13.3
2 gói đầu tư của giai đoạn 13.3

2: Các gói đầu tư trả thẳng

Các gói đầu tư trả thẳng của giai đoạn 14.1 đã bị giảm khá nhiều với những gói đầu tư lớn, cô chú/anh chị có thể so sánh giữa giai đoạn 13.3 và 14.1 dưới đây.

Các gói đầu tư trả thẳng giai đoạn 14.1
Bảng giá các gói đầu tư cổ phần skyway trong giai đoạn 14.1

Bảng giá các gói đầu tư trả thẳng của giai đoạn 14.1 được tính như sau:

 • Đầu tư gói 150.000 usd thì chúng ta được 8 550 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/57
 • Đầu tư gói 100 000 usd thì chúng ta được 5 400 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/54
 • Đầu tư gói 50 000 usd thì chúng ta được 2 600 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/52
 • Đầu tư gói 25 000 usd thì chúng ta được 1 250 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/50
 • Đầu tư gói 10 000 usd thì chúng ta được 470 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/47
 • Đầu tư gói 5 000 usd thì chúng ta được 200 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/40
 • Đầu tư gói 3 500 usd thì chúng ta được 133 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/38
 • Đầu tư gói 2 500 usd thì chúng ta được 92 500 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/37
 • Đầu tư gói 2 000 usd thì chúng ta được 70 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/35
 • Đầu tư gói 1 000 usd thì chúng ta được 33 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/33
 • Đầu tư gói 500 usd thì chúng ta được 14 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/28
 • Đầu tư gói 350 usd thì chúng ta được 9 450 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/27
 • Đầu tư gói 200 usd thì chúng ta được 5 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/25
 • Đầu tư gói 100 usd thì chúng ta được 2 400 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/24
 • Đầu tư gói 50 usd thì chúng ta được 900 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/18

Bảng giá các gói đầu tư trả thẳng của giai đoạn 13.3

 • Đầu tư gói 150.000 usd thì chúng ta được 9 000 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/60
 • Đầu tư gói 100 000 usd thì chúng ta được 5 700 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/57
 • Đầu tư gói 50 000 usd thì chúng ta được 2 750 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/55
 • Đầu tư gói 25 000 usd thì chúng ta được 1 325 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/53
 • Đầu tư gói 10 000 usd thì chúng ta được 500 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/50
 • Đầu tư gói 5 000 usd thì chúng ta được 225 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/45
 • Đầu tư gói 3 500 usd thì chúng ta được 147 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/42
 • Đầu tư gói 2 500 usd thì chúng ta được 100 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/40
 • Đầu tư gói 2 000 usd thì chúng ta được 74 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/37
 • Đầu tư gói 1 000 usd thì chúng ta được 35 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/35
 • Đầu tư gói 500 usd thì chúng ta được 15 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/30
 • Đầu tư gói 350 usd thì chúng ta được 9 800 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/28
 • Đầu tư gói 200 usd thì chúng ta được 5 400 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/27
 • Đầu tư gói 100 usd thì chúng ta được 2 500 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/25
 • Đầu tư gói 50 usd thì chúng ta được 1 000 cổ phần tỷ lệ chiết khấu là 1/20

Các gói đầu tư trả thẳng giai đoạn 13.3
Các gói đầu tư trả thẳng của giai đoạn 13.3

3: Các gói đầu tư trả góp

Đối với các gói đầu tư trả góp của giai đoạn 14.1 cũng giống như các gói của giai đoạn 13.3 nhưng tỷ lệ cổ phần của các gói sẽ thay đổi theo từng giai đoạn như các gói đầu tư trả thẳng, đây là bảng giá của các gói đầu tư trả góp như sau:

Các gói đầu tư trả góp của giai đoạn 14.1
Các gói đầu tư trả góp của cổ phần skyway trong giai đoạn 14.1

Đối với gói đầu tư từ 5 000 usd trở lên đều trả góp trong 10 tháng, riêng các gói trả góp dưới 5 000 usd trở xuống thì có 2 hình thức cho các nhà đầu tư lựa chọn như:

Các gói đầu tư trả góp dưới 5000 usd

Thanh toán 10 tháng đối với các gói đầu tư trả góp

 • Gói 50 000 usd trả góp, thanh toán 10 tháng, mỗi tháng 5000 usd/1 tháng, nhận được 2.500.000 cổ phần (hai triệu năm trăm ngàn cổ phần)
 • Gói 25 000 usd trả góp, thanh toán 10 tháng, mỗi tháng 2500 usd/1 tháng, nhận được 1.200.000 cổ phần (một triệu hai trăm ngàn cổ phần)
 • Gói 10 000 usd trả góp, thanh toán 10 tháng, mỗi tháng 1000 usd/1 tháng, nhận được 450.000 cổ phần (bốn trăm năm mươi ngàn cổ phần)
 • Gói 5 000 usd trả góp, thanh toán 10 tháng, mỗi tháng 500 usd/1 tháng, nhận được 190.000 cổ phần (một trăm chín mươi ngàn cổ phần)
 • Gói Business là gói 2000 usd trả góp, thanh toán 10 tháng thì mỗi tháng sẽ thanh toán 200 usd/1 tháng và được 66.000 cổ phần
 • Steady là gói 1000 usd trả góp, thanh toán 10 tháng thì mỗi tháng sẽ thanh toán 100 usd/1 tháng và được 31.000 cổ phần
 • Seigior là gói 500 usd trả góp, thanh toán 10 tháng thì mỗi tháng sẽ thanh toán 50 usd/1 tháng và được 13.000 cổ phần
 • Start là gói 250 usd trả góp, thanh toán 10 tháng thì mỗi tháng sẽ thanh toán 25 usd/1 tháng và được 5.750 cổ phần

Thanh toán 9 tháng đối với các gói đầu tư trả góp

 • Gói Business là gói 2000 usd trả góp, thanh toán 9 tháng thì mỗi tháng sẽ thanh toán 200 usd/1 tháng, nhưng lần đầu cần phải thanh toán 400 usd, như vậy sẽ nhận được 66.000 + 2.000 = 68.000 cổ phần
 • Steady là gói 1000 usd trả góp, thanh toán 9 tháng thì mỗi tháng sẽ thanh toán 100 usd/1 tháng, nhưng lần đầu cũng cần phải thanh toán 200 usd, như vậy sẽ nhận được 31.000 + 1.000 = 32.000 cổ phần
 • Seigior là gói 500 usd trả góp, thanh toán 9 tháng thì mỗi tháng sẽ thanh toán 50 usd/1 tháng, nhưng lần đầu cần phải thanh toán 100 usd, như vậy sẽ nhận được 13.000 + 500 = 13.500 cổ phần
 • Start là gói 250 usd trả góp, thanh toán 9 tháng thì mỗi tháng sẽ thanh toán 25 usd/1 tháng, nhưng lần đầu cần phải thanh toán 50 usd, như vậy sẽ nhận được 5.750 + 250 = 6.000 cổ phần

Trên đây là giá của các gói đầu tư của giai đoạn 14.1 và thực sự là mỗi 1 lần chuyển giai đoạn là giá trị cổ phần sẽ được thay đổi để trở về giá trị thực của nó là 1 usd/1cp như đơn vị định giá của Nga đã định giá vào ngày 20/5/2013

Tìm hiểu thêm:Đơn vị định giá Skyway trị giá hơn 400 tỷ đô la

================================================

BÍ MẬT CỦA VIỆC MUA CỔ PHIẾU TIỀN IPO

🌍 Trên Thế giới:

👉1️⃣ Bill Gates đã từng thống lĩnh vị trí số 1 thế giới trong vòng hơn 10 năm nhờ sở hữu 3% cổ phiếu Microsoft.
👉2️⃣ Warren Buffett đứng thứ 3 thế giới nhờ sở hữu cổ phiếu của Coca-Cola, American Express, Wal-Mart, Visa...
👉3️⃣ Mark Zuckerberg giàu thứ 6 thế giới nhờ sở hữu cổ phiếu Facebook.

🇻🇳 Với Việt Nam
👉1️⃣ Phạm Nhật Vượng - Giàu nhất Việt Nam nắm giữ 27% cổ phiếu Vingroup
👉2️⃣ Trần Đình Long - Giàu có nhất ngành Thép Việt Nam giữ 22% cổ phiếu tập đoàn Hòa Phát.
👉3️⃣ Nguyễn Đức Tài - Giàu thứ 6 Việt Nam sở hữu 2,5% cổ phiếu Thế Giới Di Động.

🎯 Điểm chung của những người này là họ đều sở hữu cổ phiếu của 1 tập đoàn đa quốc gia, và họ đều phải đầu tư sau nhiều năm mới có được chứ không phải dt 1 vài tháng.

💥Tất nhiên họ là những người sáng lập nên sở hữu số lượng nhiều CP, còn chúng ta chỉ cần chi 1 khoản nhỏ để đc là nhà đồng sáng lập và sở hữu 1 phần nhỏ là đã quá ok rồi.

💥🎯 NHỮNG CƠ HỘI KHỦNG, CHÚNG TA ĐÃ BỎ QUA VÌ CHÚNG TA KHÔNG CÓ AI MÁCH CHÚNG TA MUA CHÚNG HOẶC ĐƯỢC MÁCH NHƯNG LẠI KHÔNG DÁM ĐẦU TƯ

1996: Yahoo khi IPO giá $13 đôla/1 cổ phiếu
1997: Amazon khi IPO giá $18 đôla/1 cổ phiếu.
1980: Apple khi IPO giá $22 đôla/1 cổ phiếu.
1986: Microsoft khi IPO giá $21 đôla/1 cổ phiếu.
2004: Google khi IPO giá $85 đôla/1 cổ phiếu.
2012: Facebook khi IPO giá $38 đôla/1 cổ phiếu

💥👉 Đến nay giá Cổ Phiếu của những Cty này đã có giá trị vài trăm thậm chí đến vài ngàn ĐÔ LA
💥 Nhưng trước IPO giá cp của những cty này rẻ hơn cả 1 bó rau:
CP Amazon chỉ 0.001$ còn hiện tại là 1.859$/ cp - ngày 10/12/2019
cổ phiếu của Apple giá bán 0,06$, giá hiện 266$/cp - ngày 10/12/2019
Cổ phiếu của Snapchat giá bán 0,007$, giá hiện tại là 14$/cp - ngày 10/12/2019

🔔Cổ phần của Skyway một tập đoàn về công nghệ giao thông toàn cầu thì sao?! Cơ hội vàng để nắm giữ cp Skyway ngay trong ngày hôm nay.
🔔Điều khủng khiếp là sau 2 đến 3 năm nữa khi lên sàn chứng khoán IPO như các Tập đoàn công nghệ khác giá mỗi cổ phiếu có thể là 2-5$ và mỗi năm cổ tức chảy vào tk của bạn đều đặn như vắt chanh.
👉👉 Quyết định của bạn ngày hôm nay đóng dấu số phận thành công của bạn ngày mai.

Tìm hiểu thêm:

Nắm giữ 900 cổ phần của skyway với gói đầu tư 50 usd

Nắm giữ 33.000 cổ phần của skyway với gói đầu tư 1000 usd

Hỗ trợ 24/7: LH 0766226999

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo