Skyway đã trở thành “thành viên” của “Hiệp Hội Giao Thông Quốc Tế”

Cái tên SKYWAY TECHNOLOGIES CO. tức là CÔNG TY CÔNG NGHỆ SKYWAY đã xuất hiện trên website của “Hiệp Hội Giao Thông Quốc Tế” chứng minh 1 điều là công ty Skyway đã là thành viên của hội này.

Advancing pubic transport “Hiệp Hội Giao Thông Quốc Tế” 

Hiệp hội giao thông quốc tế

Hiệp hội giao thông quốc tế trên WikipediA

Skyway xuất hiện trên Advancing pubic transport

Skyway trên Advancing pubic transport
Xem chi tiết: Xem ngay

Công ty skyway là 1 trong những thành viên trong 1600 thành viên tại hiệp hội trên 99 quốc gia tham gia hiệp hội giao thông quốc tế

Skyway trở thành thành viên của hiệp hội giao thông quốc tế
Xem chi tiết: Xem Ngay

Xem thêm:

Skyway xuất hiện trên website của bộ giao thông Dubai

Quốc vương công bố xây dựng dự án Skyway ở Dubai

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo