Skyway ưu đãi khủng chiết khấu 1:100 - Cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư

Skyway ưu đãi khủng chiết khấu 1:100 - Cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư

Skyway đưa chương trình ưu đãi lớn cho các nhà đầu tư trong vòng 50 ngày từ ngày 11/5 đến 30/6/2020, với gói 600$ được 36.000 cổ phần, gói 1200$ được 120.000 cổ phần.

Skyway tiếp tục gói ưu đãi khủng với chiết khấu 1/90

Skyway tiếp tục gói ưu đãi khủng với chiết khấu 1/90

Do sự ảnh hưởng của dịch covid đã khiến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, do đó skyway cũng không thể tránh khỏi trong việc thu hút nguồn vốn vào dự án. Skyway tiếp tục đưa ra chương trình ưu đãi 1:50...