Nắm giữ 1.250.000 cổ phần skyway với gói đầu tư 25.000 đô la

Nắm giữ 1.250.000 cổ phần skyway với gói đầu tư 25.000 đô la

Bạn sẽ nắm giữ được 1.250.000 cổ phần của công nghệ skyway với gói đầu tư 25.000 đô la trong giai đoạn phát triển thứ 14.1 trên tổng 15 giai đoạn phát hành cổ phần ra công chúng của tập đoàn Skyway.

Nắm giữ 470.000 cổ phần skyway với gói đầu tư 10.000 đô la

Nắm giữ 470.000 cổ phần skyway với gói đầu tư 10.000 đô la

Bạn sẽ nắm giữ được 470.000 cổ phần của công nghệ skyway với gói đầu tư 10.000 đô la trong giai đoạn phát triển thứ 14.1 trên tổng 15 giai đoạn phát hành cổ phần ra công chúng của tập đoàn Skyway.

Nắm giữ 200.000 cổ phần skyway với gói đầu tư 5000 đô la

Nắm giữ 200.000 cổ phần skyway với gói đầu tư 5000 đô la

Bạn sẽ nắm giữ được 200.000 cổ phần của công nghệ skyway với gói đầu tư 5000 đô la trong giai đoạn phát triển thứ 14.1 trên tổng 15 giai đoạn phát hành cổ phần ra công chúng của tập đoàn Skyway.

Nắm giữ 14.000 cổ phần của skyway với gói đầu tư 500 usd

Nắm giữ 14.000 cổ phần của skyway với gói đầu tư 500 usd

Nắm giữ 14.000 cổ phần công nghệ skyway với gói đầu tư 500 đô la theo hai hình thức đầu tư là trả thẳng và trả góp 9 đến 10 tháng, đây là điều kiện thuận lợi dành cho các nhà đầu tư khi vốn chưa có...

Nắm giữ 33.000 cổ phần của skyway với gói đầu tư 1000 usd

Nắm giữ 33.000 cổ phần của skyway với gói đầu tư 1000 usd

Với 1000 usd (24 triệu) bạn có thể sở hữu được 33.000 cổ phần gốc của tập đoàn công nghệ Skyway với triển vọng chiếm lĩnh 50% thị trường vận tải toàn cầu.

Nắm giữ 900 cổ phần của skyway với gói đầu tư 50 usd

Nắm giữ 900 cổ phần của skyway với gói đầu tư 50 usd

Với 50 usd (1,2 triệu vnd) bạn có thể làm được những gì? tại skyway với 50 usd thì bạn có thể sở hữu về cho mình 900 cổ phần, với giá trị 1 usd/1 cổ phần thì tương đương với 900 usd.

Các gói đầu tư cổ phần skyway giai đoạn 14.1/15

Các gói đầu tư cổ phần skyway giai đoạn 14.1/15

Bảng giá các gói đầu tư cổ phần skyway giai đoạn 14.1/15 giai đoạn phát triển của quá trình huy động vốn của tập đoàn skyway, sự thay đổi của mỗi 1 lần chuyển giai đoạn phát triển.

Đầu tư cổ phần Skyway - Bảng giá của GD 13.3

Đầu tư cổ phần Skyway - Bảng giá của GD 13.3

Bảng giá các gói đầu tư giai đoạn 13.3/15 giai đoạn phát triển của quá trình huy động vốn của tập đoàn skyway, sự thay đổi của mỗi 1 lần chuyển giai đoạn phát triển.

Đầu tư cổ phần doanh nghiệp với số vốn 5000 usd

Đầu tư cổ phần doanh nghiệp với số vốn 5000 usd

Đầu tư cổ phần doanh nghiệp công nghiệ vận tải skyway capital với số vốn 5000 usd, cách để đầu tư cổ phần skyway với 5000 usd có lợi nhất cho nhà đầu tư