Chính phủ UAE và các  doanh nghiệp đến thăm R&D Unitsky String Technologie

Chính phủ UAE và các doanh nghiệp đến thăm R&D Unitsky String Technologie

Các Bộ trưởng Chính phủ UAE và Đại diện Doanh nghiệp Ả Rập Saudi đã đến thăm Trung tâm R&D Unitsky String Technologies ở Sharjah

Skyway đã chạy thành công ở Sharjah và được 14 trang báo nhắc đến

Skyway đã chạy thành công ở Sharjah và được 14 trang báo nhắc đến

Công viên nghiên cứu, công nghệ và đổi mới Sharjah là nơi có một trong những phòng thí nghiệm lớn nhất của Skyway, được nhiều tờ báo lớn của thế giới nhắc đến