Chứng nhận Unimo của viện tiêu chuẩn nhà nước Belarus

Chứng nhận Unimo của viện tiêu chuẩn nhà nước Belarus

Viện Tiêu chuẩn và Chứng nhận Nhà nước Belarus đã cấp giấy chứng nhận nhà sản xuất xe cho công ty Universal Mobility

Bằng sáng chế và giải thưởng của tập đoàn Skyway

Bằng sáng chế và giải thưởng của tập đoàn Skyway

Tính đến năm 2020 SkyWay đã nhận được 26 bằng sáng chế quốc tế mới và đăng ký 13 nhãn hiệu cùng rất nhiều thành tựu khác.

Hợp đồng thoả thuận đối tác của SkyWay

Hợp đồng thoả thuận đối tác của SkyWay

Thỏa thuận dịch vụ là một đề nghị riêng lẻ của SWI Inc., đã đăng ký tại Saint Lucia (IBC số 2019-00152)

Hợp đồng vay chuyển đổi của SkyWay

Hợp đồng vay chuyển đổi của SkyWay

SkyWay đang áp dụng hình thức huy động vốn từ cộng đồng, có tên gọi bằng tiếng Anh là "Crowdfunding", với hình thức góp vốn này nhà đầu tư được gọi là người cầm cán.

Hợp đồng vay chuyển đổi trả góp của SkyWay

Hợp đồng vay chuyển đổi trả góp của SkyWay

Hợp đồng vay chuyển đổi trả góp của SkyWay". Về căn bản thì 2 hợp đồng cũng gần giống nhau, nhưng do điều kiện trả góp khác với so với trả thẳng, nên mục 2.2 "Chuyển khoản đầu tư:" đã có sự khác...