Công nghệ Skyway được định giá hơn 400 tỷ đô la bởi công ty kiểm toán của Nga

Công nghệ Skyway được định giá hơn 400 tỷ đô la bởi công ty kiểm toán của Nga

Skyway đơn vị phát triển về công nghệ giao thông thông minh, đã được một trong những công ty kiểm toán lớn nhất của Nga định giá hơn 400 tỷ đô la vào ngày 20/5/2013