Vì sao Skyway không chào bán cổ phần ở Mỹ

Vì sao Skyway không chào bán cổ phần ở Mỹ

Thị trường mỹ là một thị trường lớn, vậy tại sao Skyway lại không chào bán cổ phần ở đây? hay là Skyway không được phép chào bán ở đây?