Quốc vương công bố xây dựng dự án Skyway ở Dubai

Quốc vương công bố xây dựng dự án Skyway ở Dubai

Tin được công bố trên trang Twitter cá nhân của Quốc Vương Dubai và website của Bộ giao thông Dubai ngày 30/4/2019 về dự án Skyway tại Dubai.

Những thành tựu chính của Skyway đã đạt được trong GĐ 13 và chuẩn bị sang GĐ 14.1

Những thành tựu chính của Skyway đã đạt được trong GĐ 13 và chuẩn bị sang GĐ 14.1

Các thành tựu mà dự án SkyWay đạt được ngày càng lớn. Chúng tôi xin đề nghị cùng nhớ lại những sự kiện chính đã diễn ra từ đầu giai đoạn 13 trong tháng 12/2018 và đánh giá xem chúng đã ảnh hưởng...

Những nhân vật lớn quan tâm và ủng hộ công nghệ Skyway

Những nhân vật lớn quan tâm và ủng hộ công nghệ Skyway

Công nghệ Skyway đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều các nhân vật lớn có tên tuổi ủng hộ công nghệ này tại UAE và 1 số quốc gia khác.

Tập đoàn Ngân hàng Quốc tế tại UAE là nhà đầu tư chiến lược của Skyway

Tập đoàn Ngân hàng Quốc tế tại UAE là nhà đầu tư chiến lược của Skyway

Tập đoàn ngân hàng quốc tế tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất với vai trò là một nhà đầu tư chiến lược của Skyway và khả năng là họ sẽ mua lại số lượng lớn cổ phần của tập đoàn Skyway.

Vì sao Skyway không chào bán cổ phần ở Mỹ

Vì sao Skyway không chào bán cổ phần ở Mỹ

Thị trường mỹ là một thị trường lớn, vậy tại sao Skyway lại không chào bán cổ phần ở đây? hay là Skyway không được phép chào bán ở đây?