Unimo sẵn sàng lăn bánh trên đường phố công cộng

Unimo sẵn sàng lăn bánh trên đường phố công cộng

Mẫu xe UNIMO đầu tiên đã nhận được chứng chỉ an toàn phương tiện. Tài liệu đã được cấp bởi Viện Khoa học Nhà nước Viện Cơ khí Liên hợp của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus

Unimi những người tham gia dự án

Unimi những người tham gia dự án

Dự án UNIMO tập hợp nỗ lực của một nhóm nhỏ nhưng tài năng gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau

Các luận đề webinar của Vladimir Maslov từ ngày 22.04

Các luận đề webinar của Vladimir Maslov từ ngày 22.04

Liệu sẽ có chương trình mua lại trong năm 2021 cho những người trên 75 tuổi? Điều gì sẽ diễn ra sau khi đóng hoàn tất 15 giai đoạn, sẽ mở sàn giao dịch nội bộ và đặt mức tối thiểu 1 USD hay cao hơn?

Anatoli Unitsky nói về các dự án mục tiêu, giai đoạn 15 và các kế hoạch tương lai

Anatoli Unitsky nói về các dự án mục tiêu, giai đoạn 15 và các kế hoạch tương lai

Trong bài viết này, chúng ta sẽ biết, có bao nhiêu dự án mục tiêu được lên kế hoạch trong năm nay, 15 giai đoạn phát triển sẽ kéo dài như thế nào và vốn hóa công ty sẽ ra sao sau 5 và 10 năm nữa?