Skyway ưu đãi khủng chiết khấu 1:100 - Cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư

Đề xuất đầu tư «STEP-UP 2021» với chiết khấu tới 1:100

✍️ Vài tháng gần đây, các chính phủ và những công ty tư nhân đã gặp phải những thử thách kinh tế. Để vượt qua giai đoạn khủng hoảng một cách thành công, cần phải đưa ra những biện pháp phi tiêu chuẩn một cách nhanh chóng. Tập đoàn SkyWay cũng đề xuất tới những nhà đầu tư của mình một giải pháp sẽ cho phép dự án tiếp tục phát triển thành công.
✍️Như được biết, sở hữu trí tuệ của SkyWay được đánh giá là 400 867 433 000$, điều đó đã cho phép công ty tới gian đoạn 14 duy trì được phần vốn cổ đông. Sự dự trữ các cổ phần cho phép lãnh đạo công ty đề xuất tới các nhà đầu tư một chiết khấu đặc biệt, cao hơn so với giai đoạn hiện tại.
Vì thế, để ủng hộ sự phát triển của SkyWay trong thời gian khủng hoảng, skyway đã cho ra mắt đề xuất đầu tư «STEP-UP 2021».
Theo các điều kiện của đề xuất này, trong thời gian tới ngày 30/6, bạn có thể đầu tư:

Gói 600 USD

👉 50$ trả góp mỗi tháng trong vòng 12 tháng, với chiết khấu tới 1:60 = 36.000 cổ phần
👉600$ thanh toán trả ngay với chiết khấu 1:60 = 36.000 cổ phần.

Gói đầu tư trả góp 50$/1 tháng

Với gói đầu tư này là thanh toán đến tháng nào thì ta nhận chiếu khấu của tháng đó, tháng toán đủ 12 tháng đúng hạn thì ta nhận được chiết khấu là 1:60 <=> 600 được 36.000 cổ phần.

2 hình thức thanh toán là trả góp mỗi tháng 50$ hoặc trả thẳng luôn 600$

Gói 1200 USD

👉 100$ trả góp mỗi tháng trong vòng 12 tháng, với chiết khấu tới 1:100 = 120.000 cổ phần.
👉 1200$ thanh toán trả ngay với chiết khấu 1:100 = 120.000 cổ phần.

Đầu tư gói 1200 usd

Tương tự đầu gói đầu tư này thì thanh toán đến tháng nào thì ta nhận được chiết khấu của tháng đó, thanh toán đủ 12 tháng thì ta nhận được chiết khấu 1:100 <=> 1200 = 120.000 cổ phần.

2 hình thức thanh toán của gói đầu tư 1200$, 1-trả góp 100$/1 tháng, 2-trả thẳng 1200$
 
Số lượng gói đầu tư skyway trả ngay và các gói trả góp được mở theo chương trình «STEP-UP 2021» trong thời gian tới ngày 30/6, là không giới hạn. Chiết khấu được duy trì không phụ thuộc vào hình thức thanh toán và việc chuyển đổi giai đoạn. Các điều kiện chi tiết được trình bày trong trang đề xuất.
Những chiết khấu cao như vậy được gửi tới các nhà đầu tư, khi dự án SkyWay còn chưa có những thành tựu quan trọng như nay đã thấy:
– Khu sản xuất riêng với 1000 nhân viên
– Các trung tâm thử nghiệm tại UAE và Belarus
– 11 loại hình vận tải và 6 loại cấu trúc dẫn đường
Hiện nay, dự án lại sẵn sàng đề xuất chiết khấu nâng cao cho tất cả những nhà đầu tư, những người ủng hộ SkyWay trong giai đoạn bất ổn này.
Chương trình «STEP-UP 2021» sẽ cho phép bạn nâng cao đáng kể số cổ phần trong dự án với số tiền thấp hơn và các rủi ro ít hơn, còn dự án SkyWay được tiếp tục phát triển bền vững.
Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999