Ưu đãi X2 cổ phần công nghệ SkyWay

Nhân dịp sinh nhật ngài chủ tịch Anatoly Unitsky, ngày 16/04/2021. Sky World Community đã đưa ra chương trình ưu đãi X2 (nhân đôi) cổ phần công nghệ SkyWay dành cho các nhà đầu tư.

Phiếu x2 cổ phần skyway
Các thẻ ưu đãi X2 của Tuân có thể tặng cho các ndt mới chỉ còn 16 ngày, hãy nhanh tay để có thể trở thành người may mắn nhận được thẻ ưu đãi X2 này.

Đăng ký đầu tư cổ phần skyway

Điều kiện để nhận thẻ X2 cổ phần công nghệ SkyWay

- Được tặng từ người giới thiệu

- Được tặng từ khoản đầu tư của mình

Thẻ X2 được áp dụng vào các gói đầu tư như

Thẻ X2 có thể áp dụng vào các gói đầu tư như: INNOTRAN, Student, Đề xuất đầu tư thưởng, Đề xuất đầu tư trả góp, Đề xuất đầu tư cho các đối tác, Các đề xuất đầu tư cơ bản (Thẻ x2 sẽ được áp dụng cho các gói đầu tư từ 1000 usd trở lên, không áp dụng cho các gói đầu tư dưới 1000 usd) 

Chi tiết các gói đầu tư cổ phần SkyWay được áp dụng

Với các gói đầu tư INNOTRAN

Với gói cổ phần Innotran của giai đoạn hiện tại thì tỷ lệ cổ phần của gói đầu tư như sau:

  • Đầu tư lần 1: 1000 usd trả thẳng được 33.000 cổ phần
  • Đầu tư lần 2: 1000 usd trả thẳng được 38.000 cổ phần
  • Đầu tư lần 3: 1000 usd trả thẳng được 47.000 cổ phần

Khi sử dụng thẻ X2 thì cổ phần của các gói sẽ như sau

Với gói cổ phần Innotran của giai đoạn này thì tỷ lệ cổ phần của gói đầu tư như sau:

  • Đầu tư lần 1: 1000 usd trả thẳng được 33.000 cổ phần + 33.000 thưởng x2 = 66.000 cổ phần
  • Đầu tư lần 2: 1000 usd trả thẳng được 38.000 cổ phần + 38.000 thưởng x2 = 76.000 cổ phần
  • Đầu tư lần 3: 1000 usd trả thẳng được 47.000 cổ phần + 47.000 thưởng x2 = 94.000 cổ phần

Lưu ý: Khi hoàn thành xong gói đầu tư thì lại nhận được 1 thẻ X2, thẻ này có thể dùng để đầu tư tiếp hoặc tặng cho nhà đầu tư của mình.

Với gói Student (gói đầu tư dành cho người chưa vị thành niên)

Với gói đầu tư này, nhà đầu tư có thể trả thẳng 1350$ hoặc trả góp mỗi tháng 150$ trong vòng 9 tháng. Như vậy khi hoàn thành xong gói đầu tư khi sử dụng thẻ X2 thì có thể + thêm 45.900 cổ phần, tổng = 92.660 hoặc 91.800 cổ phần do lựa chọn cách thanh toán 8 tháng hoặc 9 tháng. Tương tự, khi hoàn thành xong gói đầu tư thì lại nhận được 1 thẻ X2, thẻ này có thể dùng để đầu tư tiếp hoặc tặng cho nhà đầu tư của mình.

Gói đầu tư cơ bản
Gói đầu tư Innotrans và Student
 

Với các gói Đề xuất đầu tư thưởng

Các gói "Đề xuất đầu tư thưởng" là những là những gói đầu tư lớn trả thẳng, các gói đầu tư từ 25.000 usd đến 150.000 usd

- Gói 150.000 usd, số cổ phần cơ bản 8 550 000 cổ phần

- Gói 100.000 usd, số cổ phần cơ bản 5 400 000 cổ phần

- Gói 50.000 usd, số cổ phần cơ bản 2 600 000 cổ phần

- Gói 25.000 usd, số cổ phần cơ bản 1 250 000 cổ phần

Khi các gói đầu tư được áp dụng thẻ X2 thì số cổ phần sẽ nhận được gấp đôi như sau.

- Gói 150.000 usd, số cổ phần cơ bản 8 550 000 cổ phần + 8 550 000 cổ phần  = 17 100 000 cổ phần

- Gói 100.000 usd, số cổ phần cơ bản 5 400 000 cổ phần + 5 400 000 cổ phần =  10 600 000 cổ phần

- Gói 50.000 usd, số cổ phần cơ bản 2 600 000 cổ phần + 2 600 000 cổ phần = 5 200 000 cổ phần

- Gói 25.000 usd, số cổ phần cơ bản 1 250 000 cổ phần + 1 250 000 cổ phần = 2 500 000 cổ phần

Gói đầu tư đề xuất đầu tư thưởng
Gói đầu tư đề xuất đầu tư thưởng

Đăng ký đầu tư cổ phần skyway
Đề xuất đầu tư trả góp

Các gói đầu tư trả góp được áp dụng thẻ X2 là từ 1000 usd trở lên, số tháng thanh toán trả góp trong vòng 5 tháng, chi tiết các gói đầu tư như sau:

- Gói 50 000 usd, cổ phần cơ bản là 2 500 000 cổ phần + thưởng X2 2 500 000 cổ phần = 5 000 000 cổ phần

- Gói 25 000 usd, cổ phần cơ bản là 1 200 000 cổ phần + thưởng X2 1 200 000 cổ phần = 2 400 000 cổ phần

- Gói 10 000 usd, cổ phần cơ bản là 450 000 cổ phần + thưởng X2 450 000 cổ phần = 900 000 cổ phần

- Gói 5 000 usd, cổ phần cơ bản là 190 000 cổ phần + thưởng X2 190 000 cổ phần = 380 000 cổ phần

- Gói 2 000 usd, cổ phần cơ bản là 66 000 cổ phần + thưởng X2 66 000 cổ phần = 132 000 cổ phần, ngoài ra có thể nhận được tối đa là 136 000 cổ phần nếu như thanh toán kép.

- Gói 1 000 usd, cổ phần cơ bản là 31 000 cổ phần + thưởng X2 31 000 cổ phần = 62 000 cổ phần, ngoài ra có thể nhận được tối đa là 64 000 cổ phần nếu như thanh toán kép.

Các gói đầu tư trả góp
Các gói đầu tư dành cho đối tác
 

Đề xuất đầu tư cho các đối tác

Đây là các gói đầu tư trả thẳng dành cho các đối tác phát triển đối tác, các gói đầu tư này chỉ có thể sự dụng tài khoản Bonus (tài khoản thưởng) để thanh toán. 2 gói đầu tư được áp dụng là gói 1000$ và 1800$

- Gói 1800$, số cổ phần cơ bản là 82 800 cổ phần + 82 800 cổ phần thưởng x2 = 165 600 cổ phần

- Gói 1000$, số cổ phần cơ bản là 38 000 cổ phần + 38 000 cổ phần thưởng x2 = 76 000 cổ phần

Các gói đầu tư dành cho đối tác
Các gói đầu tư dành cho đối tác


 

Các đề xuất đầu tư cơ bản

Các đề xuất đầu tư cơ bản là các gói đầu tư trả thẳng từ 50 usd đến 150 000 usd, và các gói được áp dụng chương trình X2 thì chỉ từ gói 1000 usd trở lên. Chi tiết về các gói đầu tư như sau:

- Gói 150.000 usd, số cổ phần cơ bản 8 550 000 cổ phần + 8 550 000 cổ phần thưởng x2  = 17 100 000 cổ phần

- Gói 100.000 usd, số cổ phần cơ bản 5 400 000 cổ phần + 5 400 000 cổ phần thưởng x2 =  10 600 000 cổ phần

- Gói 50.000 usd, số cổ phần cơ bản 2 600 000 cổ phần + 2 600 000 cổ phần thưởng x2 = 5 200 000 cổ phần

- Gói 25.000 usd, số cổ phần cơ bản 1 250 000 cổ phần + 1 250 000 cổ phần thưởng x2 = 2 500 000 cổ phần

- Gói 10 000 usd, số cổ phần cơ bản 470 000 cổ phần + 470 000 cổ phần thưởng x2 = 940 000 cổ phần

- Gói 5 000 usd, số cổ phần cơ bản 200 000 cổ phần + 200 000 cổ phần thưởng x2 = 400 000 cổ phần

- Gói 3 500 usd, số cổ phần cơ bản 133 000 cổ phần + 133 000 cổ phần thưởng x2 = 266 000 cổ phần

- Gói 2 500 usd, số cổ phần cơ bản 92 500 cổ phần + 92 500 cổ phần thưởng x2 = 185 000 cổ phần

- Gói 2 000 usd, số cổ phần cơ bản 70 000 cổ phần + 70 000 cổ phần thưởng x2 = 140 000 cổ phần

- Gói 1 000 usd, số cổ phần cơ bản 33 000 cổ phần + 33 000 cổ phần thưởng x2 = 66 000 cổ phần

Các gói đầu tư cổ phần skyway cơ bản
Các gói đầu tư cổ phần skyway cơ bản

Trên đây là các gói đầu tư sẽ có thể nhân đôi cổ phần lên khi sử dụng thẻ X2 cổ phần, thẻ x2 sẽ còn thời gian là 16 ngày tính từ ngày 14/05/2021.

Đăng ký đầu tư cổ phần skyway

📞 Liên hệ sdt/zalo: 0766226999

📞 Facebook: Đinh Tuân

✅ Bạn có thể sở hữu cổ phần của công nghệ SkyWay.

🔗 Link đăng ký qua Tuân giới thiệu: https://skyway.capital

✅ Hướng dẫn đăng ký tài khoản: Cách đăng ký tài khoản SkyWay & Xác minh tài khoản SkyWay

👫 Tham gia nhóm: Cổ Đông VIP SkyWay

📌 Google Maps: SkyWay Việt Nam

 

 Lưu Ý: Tuân sẽ Hỗ trợ đặt giấy chứng nhận về tận nhà MIỄN PHÍ nếu đăng ký qua link giới thiệu của Tuân.

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999