Chứng nhận thành công giá đỡ trung gian của Đường thử 4

Gần đây, uSky Transport đã công bố việc ký kết thỏa thuận kiểm tra  với Tổ chức Chứng nhận Tiêu chuẩn hóa TUV SW để chứng nhận Đường thử 4.

Hôm nay, chỉ một tháng sau, uSky Transport tự hào thông báo về việc hoàn thành các công việc chứng nhận Giai đoạn 1, trong đó bộ phận Hỗ trợ Trung cấp của chúng tôi là đối tượng. Đó là những cấu trúc được thiết kế để cung cấp vị trí cần thiết của cấu trúc đường ray uSky tại vị trí, bên ngoài các giá đỡ neo và để truyền các lực dọc và ngang xuống đất.

Chứng chỉ Tiêu chuẩn hóa TUV SW đã thực hiện một loạt công việc dựa trên đánh giá kết cấu thép theo tiêu chuẩn quốc tế AWS và BS EN. Giấy chứng nhận phù hợp được cấp là kết quả của bộ công việc này.


Giấy chứng nhận phù hợp của chúng tôi

Phạm vi kiểm tra hỗ trợ trung gian bao gồm kiểm tra từng bước, kiểm tra lần cuối và kiểm tra giấy tờ. Các kết quả khảo sát được dựa trên dữ liệu thu được bằng cách làm việc tỉ mỉ về:
- Kiểm tra trực quan và kích thước của Hỗ trợ trung gian;
- Kiểm tra không phá hủy, ví dụ: Kiểm tra hạt từ tính;
- Kiểm tra siết chặt bu lông.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Chứng nhận Hỗ trợ Trung cấp chỉ là bước đầu tiên hướng tới chứng nhận toàn bộ tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông uSky tại Đường thử 4, bao gồm kiểm tra và chứng nhận của bên thứ ba cho toàn bộ Đường thử 4:
- Bến neo 4.1 – Ga hàng hóa & hành khách;
- Ga neo 4.2 – Ga hàng hóa & hành khách;
- Cấu trúc đường ray bán cứng nhắc;
- Xe điện uBus.

Việc hoàn thành bộ công việc này sẽ cho phép đạt được chứng chỉ tuân thủ an toàn, do đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có được sự cho phép chính thức từ chính quyền Sharjah cho hoạt động thí điểm.

Phạm vi công việc tương tự đã được thực hiện trước đó vào năm 2021 trên Đường thử 1 với việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp sau đó, đường thử dài 400 m đầu tiên đã được chính quyền Sharjah cấp phép chính thức cho hoạt động thử nghiệm và trình diễn phi thương mại.

TUV SW Standardization Certifications đã trở thành một đối tác chiến lược của uSky Transport trong việc thực hiện phương thức cải tiến liên tục theo sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của công ty.


Đội ngũ uSky Transport với Ông Muhanad Muhammad Saied Al Hamouta và Chứng chỉ Tiêu chuẩn hóa TUV SW

uSky Transport đã đạt chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015, đồng thời đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018.

Những triển khai này được coi là chiến lược của uSky Transport, chúng thực sự giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất chung của công ty và tạo nền tảng vững chắc cho các sáng kiến ​​bền vững.

Hoạt động sản xuất liên tục thúc đẩy sự phát triển và cải tiến năng động. Nguyên tắc này luôn phù hợp với uSky Transport và tuân theo nguyên tắc này, công ty cố gắng thực hiện công việc theo tiêu chuẩn quốc tế, với mục tiêu rõ ràng là tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và cạnh tranh.

Nguồn: uSky

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999