Skyway xây dựng thành công 3 cơ sở sản xuất

Skyway đã xây dựng thành công 3 cơ sở sản xuất để chuẩn bị cho quá trình sản xuất những con tàu Skyway cho chiến dịch thương mại của tập đoàn trong thời gian sắp tới, sau đây là địa chỉ của 3 cơ sở sản xuất của Skyway.

Xưởng số 1

Địa điểm: 35A Selitsky str., Minsk

Mục đích: Sản xuất và lắp ráp

Diện tích: 4.332 m2.

Xưởng số 2

Địa điểm: 35A Selitsky str., Minsk

Mục đích: Phần sản xuất và lắp ráp với một tòa nhà hành chính và tiện nghi

Diện tích: 2.080 m2.


Khai trương nhà xưởng sản xuất thứ 2 vào 17/9/2019

Xưởng số 3

Địa điểm: Minsk region, Minsk district, Novodvorsky rural council, 39

Mục đích: Xây dựng và tổ chức sản xuất linh kiện cho hệ thống vận chuyển chuỗi Skyway

Diện tích: 3.300 m2.

Xem chi tiết thông qua video sau:

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999