Vinamilk sắp chi 2 000 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2020

Vinamilk thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2020 tỷ lệ 10%, 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng 5/1/2021 và ngày thanh toán 26/2/2021.

Vinamilk sắp chi 2 000 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2020

Với 2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 2.000 tỷ để thanh toán cổ tức đợt này.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt, công ty sữa tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 20% vào tháng 10, đợt 2/2020 vào tháng 2 và cổ tức còn lại do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.  

Năm 2019, doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 45% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

Tính đến 30/9, doanh nghiệp có 2.336 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 17.872 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; chiếm 40% tổng tài sản.

Về hoạt động kinh doanh, bất chấp dịch bệnh khiến thu nhập và sức mua người tiêu dùng giảm, Vinamilk ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý III đạt 3.138 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng lợi nhuận cao nhất tính từ quý I năm 2019.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 45.211 tỷ đồng, tăng 7,4%. Biên lãi gộp giảm và các chi phí đồng loạt tăng nhưng nguồn thu từ hoạt động tài chính tăng giúp lãi ròng cổ đông công ty mẹ doanh nghiệp sữa tăng 6,4%, đạt 8.914 tỷ đồng.

Với kết quả trên, công ty đã thực hiện 76% kế hoạch doanh thu và 84% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ giao phó.

Nguồn: Tổng hợp

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999