Ban Giám đốc Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Cực Quốc tế Cảm ơn Ban Lãnh đạo của UST Inc. đã tham gia Diễn đàn

Vào tháng 6, Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về Bắc cực lần thứ 6 "Bắc cực: Triển vọng, đổi mới và phát triển khu vực" đã được tổ chức tại Moscow và St. Unitsky String Technologies Inc. đã tham gia  vào diễn đàn quy mô lớn này, nơi nó trình bày một cách tiếp cận tích hợp đối với sự phát triển của các vùng lãnh thổ ở Viễn Bắc. Giám đốc Hội nghị thượng đỉnh Gennady Cherepov  bày tỏ  lòng biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo UST Inc. đã tham gia vào một trong những sự kiện quan trọng đối với sự phát triển của vùng Bắc Cực của Nga.

 

Trong hội nghị thượng đỉnh, Nhóm các công ty Unitsky, bao gồm UST Inc., đã lần đầu tiên đề xuất một cách tiếp cận tích hợp - sử dụng một số giải pháp, bao gồm các tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông cấp hai, một chuỗi các cảng biển để vận chuyển hàng hóa, năng lượng sinh học mặt trời, khu dân cư phức hợp EcoHouse "Bắc Cực", cũng như loại máy bay trực thăng không người lái hạng nhẹ.

Ban giám đốc của hội nghị lưu ý rằng các báo cáo do đại diện của công ty chuẩn bị và chuyển giao đã đóng góp đáng kể vào sự phù hợp của chương trình nghị sự của sự kiện, thể hiện các giải pháp hiện đại và khả năng phát triển toàn diện và thành công của Bắc Cực.

Báo cáo toàn thể do Nhà thiết kế chung của UST Inc. Anatoly Unitsky trình bày tại các địa điểm tổ chức hội nghị đã khơi dậy sự quan tâm đặc biệt của nhiều đại diện của các khu vực phía Bắc và những người tham gia hội nghị khác. Những ý tưởng và hướng đi của ông về các công nghệ có khả năng áp dụng ở Bắc Cực đã được những người tham gia hội nghị hoan nghênh tích cực và thể hiện mức độ nghiên cứu cao về các vấn đề của vùng Bắc Cực không chỉ bởi nhóm UST Inc. mà còn trực tiếp bởi ban quản lý của công ty. 

 

Để tiếp tục và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu hiệu và hiệu quả đã phát triển, Ban giám đốc hội nghị đã mời Unitsky String Technologies Inc. tham gia Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về Bắc Cực lần thứ 7, sẽ được tổ chức vào năm 2023.

Nguồn: Unitsky

 

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999