Các luận đề webinar của Vladimir Maslov ngày 27.01

Khi nào sẽ đóng lại cơ hội tham gia cho các nhà đầu tư vào ERSSH?

Ở đây cần nói rõ rằng, công ty sở hữu các cổ phiếu ưu đãi gốc, — đó là GTI. Còn chúng ta sở hữu các cổ phiếu ERSSH 1,2,3.

Các quá trình đầu tư và cấp vốn diễn ra đồng thời. Đó không phải cùng một thứ. Đầu tư - đó là việc thu hút tiền vào một khối lớn, còn cấp vốn - chi trả các chi phí liên quan tới dự án.

Việc kết thúc giai đoạn 15 phụ thuộc vào việc cấp vốn cho vận tải cao tốc. Ngay khi nào xuất hiện một bên sẵn sàng cấp vốn cho hướng vận tải cao tốc, thì sẽ không còn cần thiết bán cổ phần qua các nền tảng thu hút vốn động đồng nữa, và khi đó có thể sẽ đóng lại khả năng tham gia vào công nghệ.

Việc nhận cổ tức năm 2022 sẽ có khả năng thực tế như thế nào? Từ nguồn tiền nào có thể chi trả được cổ tức? 

Chúng ta là những nhà đồng sở hữu công nghệ. Tình hình hiện nay hoàn toàn khác so với năm 2015-2016. Quá trình này diễn ra như thế nào? Trong phạm vi tập đoàn, đã có nhiều công ty đang hoạt động, có doanh thu. Tuy nhiên, liệu có thể chi trả cổ tức từ các khoản thanh toán ứng trước? Không thể thanh toán bằng tiền ứng trước, nhưng có thể dần dần hình thành một quỹ cổ tức. Ví dụ, có khoản thanh toán ứng trước, còn trong ngân sách dự án định mức lợi nhuận 5-10%, được làm rõ và để lại. Và như vậy, trong năm 2022 tích lũy được một khoản tiền nhất định. 

Cổ tức được chi trả trong nửa sau của năm, sau khi tổng kết hạch toán. Tức là cần tính trước, để dòng tiền của GTI cho phép đưa ra 20% từ số lợi nhuận được tích lũy cho cổ tức. Số tiền ấy chính là doanh thu của toàn bộ ERSSH. Còn mỗi công ty ERSSH, đến lượt mình sẽ phân phối số tiền nhất định (số nhận được tỷ lệ từ tổng số lợi nhuận) cho cổ tức, cho số cổ phần đã được bán tới thời điểm đó. Bản thân công ty không thực hiện kinh doanh, không cần giữ lại doanh thu từ số tiền dành cho chia cổ tức đối với phần các cổ phiếu chưa bán. 

Như vậy, hoàn toàn có thể rằng, tới cuối năm, một khoản tiền nhất định sẽ được tích lũy và từ luồng tiền năm 2023, số tiền này sẽ được đưa ra để thanh toán cổ tức cho các nhà đầu tư.

Tôi định đăng ký phân phối các tài sản của mình cho những người thân. Tôi phải làm thế nào?

Chỉ đơn giản là soạn văn bản ý định của mình: bạn muốn di chúc cho ai và cho bao nhiêu? Tức là, phân chia các tài sản bạn có dưới dạng cổ phần (cổ phiếu) ERSSH, từ cổ phiếu số № tới số № và cho ai. Mọi thứ còn lại được chia theo tỷ lệ %, tỷ lệ tài sản nào được chia cho ai. Sau đó đi tới chỗ công chứng viên. Công chứng viên xác nhận tính xác thực chữ ký của bạn, rằng bạn đang ở trong trạng thái tỉnh táo, khỏa mạnh và đủ năng lực tinh thần khi ký văn bản. Không cần nêu giá trị cổ phần/cổ phiếu ở đó, vì hiện nay chưa có giá thị trường, vì cổ phiếu còn chưa đưa ra thị trường. Tức là bạn đi tới chỗ công chứng viên chỉ để anh ta xác nhận chữ ký cho bạn. Và anh ấy không có nhiệm vụ làm rõ xem ở đó bạn có cổ phiếu hay không. Nếu khi làm việc với công chứng viên này, vì lý do nào đó, làm bạn không thỏa mãn, thì hãy đi tới chỗ công chứng viên khác.

Chi tiết hơn về thủ tục công chứng thừa kế

1. Nếu bạn tự làm điều ấy, hãy làm đơn di chúc cá nhân. Đối tượng chủ thể xác nhận công chứng là gì? Quan trọng ở đây: chỉ là những người thừa kế hàng thứ nhất và ý nguyện của người di chúc.

2. Thừa kế không có di chúc, sau khi người sở hữu qua đời, thì theo chứng thực công chứng: 

Phương án A. Những người thân không có và/hoặc không biết danh sách chính xác về các tài sản (cổ phần) - đối tượng xác nhận công chứng.

Phương án B. Những người thân đã thông báo trong vòng 6 tháng các số liệu về cổ phần.   

3. Ở đâu có thể thấy thông tin về cổ phần (cổ phiếu) trong VPCN?

Hợp đồng có trong mục "Đầu tư của tôi", phụ mục "Các chứng chỉ của tôi". Với mỗi hợp đồng vay chuyển đổi, có một dòng riêng, và trên đó bạn luôn có thể tìm thấy hợp đồng.

Ví dụ trích từ hợp đồng vay chuyển đổi trước đây:

Trích lục từ năm 2021:

Cần tải trích lục từ sổ đăng ký. Trong hợp đồng, ở mục 8.4 có nêu mọi thông tin của các bên (nếu đột nhiên công chứng viên lại muốn biết về điều ấy). 

4. Chủ sở hữu có tên đăng ký cho các cổ phần được đưa vào sổ đăng ký của công ty (ERSSH), có liên quan không chỉ tới công ty này sau khi nhận trích lục từ sổ đăng ký nội bộ của nó (không phải SWC, GTI, SWI, FSWIG, Impex Trading Limited). Mọi công ty khác - các bên tham gia hợp đồng trước thời điểm bạn sử dụng quyền nhận bảo đảm - các cổ phần (cổ phiếu) của mình.

Cuối cùng nhận được gì khi đã qua toàn bộ quá trình, và hợp đồng giữa các bên được thực hiện? Kết quả sẽ là:

- Công ty GTI nhận được tiền.

- Nhà đầu tư nhận được các cổ phần bảo đảm (trở thành nhà sở hữu), được đưa vào sổ đăng ký ERSSH.

Địa chỉ của công ty có trên hợp đồng — British Virgin Islands, registered under number 1931596, whose registered office is at: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, BVI.

5. Khuyến nghị: sử dụng khả năng "Ủy quyền quản lý văn phòng cá nhân". Điều đó có thể được thực hiện khi còn sống - công chứng chữ ký của chủ sở hữu để quản lý tài khoản cá nhân. Trong ủy quyền nêu và đính kèm theo (khi chủ sở hữu còn sống):

- login và phong bì niêm phong với mật khẩu;

- nêu tên của người được trao ủy quyền đó, và trong trường hợp nào nó có hiệu lực;

- người có tên được đăng ký trong ủy quyền đó, sẽ là người thừa kế toàn quyền đối với VPCN.

Ủy quyền được lưu ở văn phòng công chứng viên tới khi xảy ra tình huống đăng ký thừa kế ở mục 5. Đơn trình bày và file copy các giấy tờ được đăng ký theo hướng dẫn, nên gửi tới địa chỉ email: support@skyway.capital — địa chỉ này có trong hợp đồng.

Cụm đô thị tuyến tính (CĐTTT) — hình thức cư trú đổi mới sáng tạo, được lập theo nguyên tắc "đô thị thông minh"

Tổ hợp các công trình phát triển bất động sản và xây dựng đa chức năng. Đó là một dự án lớn, bao gồm các dự án xây dựng bên dưới.

Dự án CĐTTT
А. Dự án xây dựng nhà ở (bất động sản cá nhân) (4)
B. Dự án xây dựng các công trình đa mục đích (bất động sản chung) (1;2;3;5)
С. Dự án xây dựng vận tải và giao thông (6)

А. Dự án: 

Tổ hợp nhà ở cho gia đình — 300 m²; khu đất 1000-1500m²; gác mái; giá thành từ 320 000 €. Gia đình 3-5 người. Tổng số tới 500 khu cho 500 gia đình.

B. Dự án: 

Diện tích cho xây dựng các công trình đa chức năng và hạ tầng (các tòa nhà và công trình) — tới 30 ha (các tòa nhà diện tích sàn tới 600 000 m²). Diện tích khu giải trí — tới 14 ha.

C. Dự án.

1 km tuyến đường trong cụm cư trú và phân nhánh ra đường chính (kết nối với thành phố hoặc cao tốc hoặc với hạ tầng giao thông hiện có).

Mẫu A (một trong các sơ đồ xây dựng cơ sở tài sản cho dự án xây dựng), và các phương án có thể thực hiện:
А. Đất được mua lại để tạo ra một khu định cư từ một tư nhân.
B. Đất được thuê trọn đời từ Chính quyền hoặc Nhà nước.
C. Đất — khu dân sinh thuộc sở hữu vĩnh viễn của pháp nhân được tạo bởi cộng đồng.
D. Các tòa nhà, công trình thuộc sở hữu cộng đồng (pháp nhân) và được cho thuê.

Nếu pháp nhân hay cá nhân, thì trọn đời và sau này thuộc sở hữu của họ. Tức là cộng đồng tạo ra một pháp nhân và luôn là đồng sở hữu.

Trong đó:

А. Dự án xây dựng nhà ở (bất động sản cá nhân) sở hữu tư nhân. 

1. Đầu tư theo giai đoạn.
2. Chủ sở hữu tòa nhà và cơ sở của nó
3. Khi bán đi, người mua - đó luôn là pháp nhân quản lý tài sản trong Khu dân sinh (CĐTTT). Tức là cộng đồng mua lại nó.
Thuê — sở hữu.
Sử dụng quyền hoàn lại chi phí cố định.
Chuyển nhượng theo thừa kế.

Một phương án khác:
А, 1. Dự án xây dựng nhà ở (bất động sản cá nhân) đồng sở hữu.
- Đầu tư theo giai đoạn.
- Tòa nhà và không gian của nó - thuê trọn đời.
- Khi bán đi, diễn ra viện hoàn lại cho pháp nhân, bù hoàn chi phí nâng cấp. 
Cho thuê — sử dụng từ xưa.
Sử dụng quyền bù hoàn các khoản chi phí nâng cấp.
Chuyển nhượng theo thừa kế.

Phân biệt nhỏ: ví dụ, tôi mua cho 3 năm, sau đó tôi rời đi. Khi đó, khi bán đi, không có bất kỳ sự tất bật nào kiểu tìm kiếm các môi giới hay v.v. Thứ mà tôi đã nhận, được hoàn trả lại.
Ở đây có điểm quan trọng nữa cần chú ý. Trong gói đầu tư mục tiêu cho dự án thí điểm:
- khả năng tham gia cá nhân;
hay
- tham gia với đội ngũ trong cấu trúc SWC.
Cũng như:
- các phương án bán token và/hoặc chứng khoán;
- các tùy chọn lợi ích hay tỷ lệ lợi nhuận cho giai đoạn;
- các khoản hoa hồng giới thiệu (sự tham gia đội nhóm);
- các tùy chọn chuyển đổi token và/hoặc chứng khoán.
Tức là ở đây có những khả năng tốt cho kinh doanh. 

Tại UAE chúng ta sẽ xây dựng các đô thị tuyến tính?

Có thể, nếu có cấp vốn. Thời gian sẽ cho thấy. Hiện cần làm các dự án thí điểm tại các khu vực khác nhau (một vài khu vực). Tôi cho rằng, chủ chốt không phải là tuyến đường, mà là concept đô thị tuyến tính, và khi đó sẽ xuất hiện nhu cầu về tuyến đường. Quan trọng chính là làm việc về nó.

Nguồn: Các luận đề webinar của Vladimir Maslov ngày 27.01

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999