Cách xem tài liệu về Skyway trên Website bộ giao thông của Nga

Cũng như cách check tin tức skyway trên Website của “công nghệ skyway xuất hiện trên bộ giao thông Dubai” (quý vị có thể xem thêm bài viết trên Website Bộ Giao Thông Của Dubai đã viết về dự án Skyway. Skyway xuất hiện trên website của bộ giao thông Dubai Công nghệ Skyway xuất hiện trên website của bộ giao thông Dubai ) chúng ta cũng sử dụng công cụ Google để tìm kiếm nhé quý vị.

Trước hết hãy sử dụng Google dịch để dịch tiếng việt sang tiếng anh cụm từ này nhé quý vị “Bộ giao thông của Nga” khi có kết quả hãy sử dụng văn bản tiếng anh để tìm kiếm trên công cụ Google “Russian transport ministry”

Bộ giao thông Nga

Bộ giao thông nga

Sau khi có kết quả chúng ta tiếp tục click vào Wikipedia để xem thêm về bộ giao thông của Nga

Bộ giao thông của Nga trên Wikipedia

Quý vị click vào trang mạng của bộ giao thông để trở về trang chủ của website bộ giao thông Nga nhé quý vị.

Website bộ giao thông của Nga

Trên website Bộ giao thông của Nga, quý vị kéo xuống phía dưới và tìm Chủ Đề Nóng , kéo xuống và chọn Hiển Thị Thêm sau đó tìm bài viết Đổi Mới Trong Giao Thông Vận Tải

Đổi mới trong ngành giao thông vận tải

Trong mục đổi mới trong giao thông vận tải quý vị chọn tài liệu chính thức

Tại liệu của bộ giao thông Nga

Sau khi chọn Tài liệu chính thức sau đó quý vị chọn bài viết Tài liệu của Hội đồng chuyên gia để cải thiện tính sáng tạo của mua sắm công trong lĩnh vực giao thông.

Tại liệu của bộ giao thông Nga

Sau đó quý vị tìm kiếm bài viết Biên bản cuộc họp của Hội đồng chuyên gia ngày 11 tháng 2 năm 2016 số 16

Biên bản cuộc họp của Hội đồng chuyên gia ngày 11 tháng 2 năm 2016 số 16

 

Trong biên bản quý vị tìm sang trang thứ 3/7

Biên bản cuộc họp của Hội đồng chuyên gia ngày 11 tháng 2 năm 2016 số 16

Tìm hiểu biên bản cuộc họp ngày 11.2.2016

Nội Dung của Biên Bản dịch sang tiếng việt qua Google dịch, quý vị có thể copy ra để dịch nhé.

Lưu ý thông tin:

1.1. “Công nghệ chuỗi” của CJSC (Đơn vị) về công nghệ tạo ra hàng hóa, đô thị, cũng như hệ thống giao thông tốc độ cao Sky Way.
2.2. Chuyên gia tư vấn về khả năng công nhận sáng tạo công nghệ

Quyết định:

2.1. Nhận thức được công nghệ tạo vận tải hàng hóa, đô thị và Hệ thống giao thông tốc độ cao của Sky Way rất sáng tạo;
2.2. Đề xuất công nghệ chuỗi chuỗi để gửi thêm dự án sử dụng hệ thống giao thông Sky Way được đề xuất có tham khảo đến điều kiện hoạt động cụ thể.

Trong tương tác với trung tâm đổi mới công nghiệp của các công nghệ thay thế nhập khẩu trong giao thông vận tải để chuẩn bị một phân tích so sánh của đề xuất đổi mới giải pháp so với các công nghệ hiện có tương tự. Vi. Khi xem xét việc áp dụng LLC NPP CRTS

Trên đây là cách mà quý vị có thể tự kiểm chứng những thông tin về biên bản cuộc họp hội đồng chuyên gia được lưu tại Website của Bộ Giao Thông Của Nga và chứng minh dự án rõ ràng và minh bạch thì mới được lưu trong kho tài liệu của Bộ Giao Thông Của Nga đúng không quý vị??

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999