Cột trụ đầu tiên của tuyến đường vận tải hàng hoá của Skyway tại Sharjah

🔥 Ngày 28/12/2020 đã xuất hiện cột trụ mới cho tuyến đường vận tải hàng hóa của SkyWay, với các nhịp 288 mét tại trung tâm đổi mới Skyway tại Sharjah.
 
✍ Xin nhắc rằng, tại Sharjah đang diễn ra xây dựng 2 tuyến đường hạng nặng, trong đó 1 tuyến đường đã xây dựng xong toàn bộ các trụ. Việc xây dựng đối với một tuyến đường nữa với các nhịp dài 288 mét đã bắt đầu từ lâu, nhưng chúng ta đã có thể thấy những kết quả đáng kể đầu tiên.

Cột trụ tuyến đường thử nghiệm vận tải hàng hoá tại Sharjah
Cột trụ tuyến đường thứ tư, đường ray thử nghiệm vận tải hàng hoá tại trung tâm đổi mới của Skyway ở Sharjah
 
Cột trụ đầu tiên của tuyến đường vận tải hàng hoá của Skyway tại Sharjah
Cột trụ của tuyến đường vận tải hàng hoá của Skyway tại Sharjah
 
✅ Mặc dù dịch những chúng ta vẫn đang tiến về phía trước 
❌ Không sở hữu cổ phần của SkyWay bây giờ thì còn đợi bao giờ nữa????
 
✍ IB Tuân ngay để nhận chiết khấu 1/100 thời gian đến ngày 15/1/2021 (1000$ nhận được 100.000 cổ phần)
🎬 Video cận cảnh trung tâm công nghệ cao của UAE
 
Skyway có 3 giai đoạn phát triển trung tâm đổi mới tại Sharjah, giai đoạn 1 đã hoàn thành và hiện tại đang phát triển giai đoạn thứ 2.
3 giai đoạn xây dựng trung tâm đổi mới của Skyway tại Sharjah
3 giai đoạn phát của Skyway tại sharjah
 
Đường ray vận tải hàng hoá của Skyway
Đường ray vận tải hàng hoá của Skyway
 
Vận tải hàng hoá của Skyway
Vận tải hàng hoá của Skyway ​
 
Vận tải hàng hoá của Skyway
Vận tải hàng hoá của Skyway ​

Container cảng biển của Skyway
Container cảng biển của Skyway
 
Container cảng biển của Skyway
Container cảng biển của Skyway​

 
Skyway - công nghệ vận tải hàng hóa ở cảng biển của skyway
 
 
So sánh skyway với các phương thức vận tải khác
 
 
 
Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999