ENOC đến thăm Trung tâm Khảo thí & Chứng nhận uSky

Công ty Dầu khí Quốc gia Emirates - ENOC đã đến thăm Trung tâm Kiểm tra & Chứng nhận uSky nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động. Công ty cố gắng hoạt động rất hiệu quả và do đó thể hiện sự quan tâm đến những phát triển và công nghệ mới nhất.

Ông Oleg Zaretskiy, Giám đốc điều hành của uScovery DMCC, đã trình bày về công nghệ vận chuyển uSky và nói về những ưu điểm của nó so với các công nghệ truyền thống.

Ông cũng lưu ý rằng công nghệ vận chuyển của uSky là một bước tiến lớn trong nỗ lực hoạt động bền vững hơn và giảm tác động đến môi trường của công ty.


Ông Oleg Zaretskiy, Giám đốc điều hành của uScovery DMCC, trình bày về công nghệ vận chuyển của uSky.

Nguồn: uscovery

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999