Giới thiệu thương hiệu mới - Sky World Community

Trong 5 năm hoạt động, SKY WAY CAPITAL đã trở thành một nền tảng crowdfunding quốc tế thật sự, được biết tới bởi hàng trăm ngàn nhà đầu tư từ 200 nước trên thế giới. Vì thế, chúng tôi muốn đưa vào công việc của mình một ý nghĩa mới, vì thế, từ hôm nay, chúng tôi sẽ mang tên gọi Sky World Community.

Cùng với sự cập nhật thương hiệu, chúng tôi lên kế hoạch phát hành phiên bản trên điện thoại cho văn phòng cá nhân SWC, đào tạo chuyên nghiệp đối với các đối tác và nhiều điều khác.

Về các chi tiết của việc tái thiết thương hiệu và các kế hoạch sắp tới, các bạn sẽ được biết từ giám đốc phát triển kinh doanh SWC Evgeniy Kudryashov và thành viên hội đồng quản trị SWC Alexey Sukhodoev, trong video mới đây.

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999