Hình ảnh từ công trường dự án Skyway tại trung tâm đổi mới ở Sharjah ngày 26/12

Tập đoàn skyway đã cung cấp một số hình ảnh chụp từ trung tâm đổi mới SkyWay tại Sharjah. Hiện nay, tại khu công trường xây dựng đang tiến hành các công việc bên trong và bên ngoài các trụ chính, các công nhân đang sửa chữa các đường dẫn và lắp đặt các cửa sổ.

Tại nhà khách (tòa nhà bằng gỗ đầu tiên được phép xây dựng tại sharjah), tiếp tục hoạt động hoàn thiện nội thất bên trong của các tường gỗ và hoàn thiện sàn. Tại đó, các công nhân đặt các đường dẫn và thiết lập phân vùng nội bộ. Tại trụ trung gian, lắp đặt các kết cấu kim loại, còn tại cụm vận tải thứ nhất tiến hành san đường và khu vực.

Cùng lúc đó, diễn ra các thử nghiệm phương tiện vận tải SkyWay.

Một số hình ảnh về công trường skyway tại Sharjah:

Tàu skyway tiếp tục chạy thử tại Sharjah
Tàu skyway tiếp tục chảy thử tại trung tâm đổi mới ở Sharjah

Công trường skyway tại Sharjah
Công trường skyway tại Sharjah tiếp tục san lấp mặt bằng

Đường ray công nghệ skyway tại Sharjah
Hệ thống đường ray công nghệ skyway tại Sharjah nhìn từ phía bên trong nhà ga ra

Công nghệ skyway tại Sharjah

Công nghệ skyway chạy thử nghiệm tại trung tâm đổi mới skyway tại Sharjah
 

Nhà ga đón khách tại trung tâm đổi mới skyway tại Sharjah
Nhà ga đón khách tại trung tâm đổi mới skway tại Sharjah nhìn từ phía xa

Ban lãnh đạo của skyway tại dự án trung tâm đổi mới tại Sharjah
Ban lãnh đạo của skyway bao gồm cả chủ tịch tập đoàn Yunitsky và phu nhân của ngài

 

Công trường dự án trung tâm đổi mới skyway tại Sharjah
Công trường dự án trung tâm đổi mới skyway tại sharjah đang xây dựng đường ray mới

Cột trụ đường ray đôi tại trung tâm đổi mới skyway tại Sharjah
Hình ảnh cột trụ hệ thống đường ray đôi của công nghệ skyway và ngôi nhà gỗ tại trung đổi mới skyway tại Sharjah

Công trường dự án trung tâm đổi mới skyway tại Sharjah
Hình ảnh công trường dự án trung tâm đổi mới skyway tại Sharjah

Ngôi nhà gỗ của skyway tại trung tâm đổi mới tại Sharjah
Hình ảnh ngôi nhà gỗ của Skyway tại trung tâm đổi mới tại Sharjah

Bên thềm ngôi nhà gỗ của skyway tại trung tấm đổi mới tại Sharjah
Ngôi nhà gỗ của Skyway tại trung tâm đổi mới skyway tại Sharjah đang hoàn thiện những bước cuối cùng

Bản quy hoạch tổng thể của dự án và các hạng mục đã được hoàn thành

Các hạng mục đã được hoàn thành
Những hạng mục đã và đang được hoàn thành tại khu trung tâm đổi mới

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999