Khaleej Times: Sharjah đang du hành vào tương lai bằng skypods

uSky Transport hợp tác với Công viên Nghiên cứu, Công nghệ và Đổi mới Sharjah (Công viên SRTI), một trung tâm ươm tạo sôi động cho các nhà đổi mới thời đại mới, đang phát triển các skypod treo công nghệ cao, tốc độ cao có thể chở người và vận chuyển hàng hóa với tốc độ từ 150 kmph và 500 kmph.

uSky Transport đã xây dựng các đường thử nghiệm treo có thể chở hàng hóa và hành khách . Việc thử nghiệm uPods đang được tiến hành trên một đoạn đường dài 2,4 km trong công viên. Sau khi thử nghiệm thành công, chính phủ sẽ công bố việc xây dựng các tuyến đường của họ trong thành phố Sharjah.

Đây sẽ là mạng skypod điện tốc độ cao đầu tiên của UAE. Công ty đã xây dựng một đường ray treo dài 2,4 km cho phép các quả treo trên một đường ray dây siêu bền di chuyển với tốc độ cao khi một tuyến đường dài được mở ra, Giám đốc điều hành SRTIP HE Hussain Al Mahmoudi viết cho Khaleej Times.

 

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999