Kho container

uSky Transport giới thiệu hình ảnh về Kho chứa Container nằm trên Đường thử 2 . Nhà ga này dành cho uCont - một phương tiện chở hàng điện tự hành được thiết kế để di chuyển các container hàng hóa 20 '(TEU, Hai mươi feet) và 40' (FEU, Đơn vị Tương đương Bốn mươi feet) ở tốc độ lên đến 100 km/h.


Kho chứa container dựa trên nền tảng của Đường thử 1 đã được xây dựng và chứng nhận


Kho chứa container trên nền của Trụ sở vận tải uSky và Đường thử 4

Không chỉ uCont hàng hóa , mà uPods hành khách cũng có thể đi qua Container Depot.

Nguồn: uSky

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999