Tập đoàn Ngân hàng Quốc tế tại UAE là nhà đầu tư chiến lược của Skyway

Vào thời điểm đầu tháng 5 năm 2015, chủ tịch tập đoàn SkyWay, Ông Anatoly Yunitsky, đã có cuộc hội đàm với người đứng đầu một tập đoàn ngân hàng quốc tế tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (Dubai).

Một đánh giá sơ bộ về tiềm năng thương mại của các công nghệ cơ sở hạ tầng và giao thông đột phá đã được thực hiện và khả năng họ sẽ mua lại số lượng lớn số cổ phần gốc của tổ chức đổi mới với tư cách là nhà đầu tư chiến lược trong chương trình SkyWay đã được xem xét.

Người đứng đầu của tập đoàn ngân hàng quốc tế ở UAE

Để thực hiện giai đoạn đàm phán thứ hai về quan hệ đối tác chiến lược, người đứng đầu tập đoàn ngân hàng quốc tế có kế hoạch đến thăm công ty kỹ thuật của Tập đoàn SkyWay tại Minsk - String Technologies CJSC - và làm quen với công việc của mình, cũng như với tiến trình tạo ra SkyWay EcoTechnoPark tại Belarus.

Trở thành nhà đầu tư chiến lược của SkyWay, Tập đoàn Ngân hàng Quốc tế có thể cung cấp cho công ty Skyway một danh mục các đơn đặt hàng để xây dựng các dự án giao thông và cơ sở hạ tầng lớn ở các nước như Mỹ Latinh, chủ yếu ở Mexico, cũng như ở Trung Đông (Iran, Ả Rập Saudi và các quốc gia khác) với giá trị đơn hàng lên đến hàng chục tỷ đô la.

Tập đoàn ngân hàng quốc tế ở UAE là đối tác chiến lược của Skyway

Buổi làm việc giữa chủ tịch tập đoàn Skyway và người đứng đầu của tập đoàn ngân hàng quốc tế tại UAE

Tập đoàn ngân hàng quốc tến tại UAE là đối tác chiến lược của Skyway
Chủ tịch tập đoàn Skyway và người đứng đầu của tập đoàn ngân hàng quốc tế tại UAE

 

Nguồn thông tin xem tại website của chủ tịch tập đoàn Skyway: Đàm phán với một nhà đầu tư chiến lược ở Dubai

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999