Thử nghiệm thành công mối hàn trên Đường thử 4

uSky Transport đặc biệt chú trọng đến chất lượng công việc thực hiện trên Đường thử 4. Do hầu hết các kết cấu của chúng tôi đều được làm bằng kim loại nên chúng tôi thường thực hiện công việc hàn. Họ yêu cầu kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Đó là lý do tại sao, sau khi hoàn thành một giai đoạn công việc cụ thể, chúng tôi tiến hành kiểm soát chất lượng bắt buộc.

Kiểm tra hàn là các thủ tục được thực hiện để đánh giá chất lượng của mối hàn và đảm bảo chúng tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu. Các thử nghiệm này thường được thực hiện ở giai đoạn sản xuất hoặc trong quá trình kiểm soát chất lượng sau khi hàn xong.

Mục đích chính của kiểm tra hàn là đảm bảo độ tin cậy và an toàn của các bộ phận và mối hàn. Các thử nghiệm như vậy cho phép xác định xem mối hàn được chế tạo tốt như thế nào và xác định các khuyết tật hoặc thiếu sót có thể có trong đó.

Mục đích thiết yếu của kiểm tra độ bền kéo của mối hàn là kiểm tra các đặc tính độ bền cơ bản như cường độ chảy, độ giãn dài trên một đơn vị cường độ, độ cứng của mối hàn, v.v. Cũng ở giai đoạn này, chất lượng của mối hàn được đánh giá về các lỗ rỗng, lỗ phun, vết nứt và thiếu của sự thâm nhập. Loại kiểm tra này cho phép bạn đánh giá chất lượng mối hàn cả về sự tuân thủ các tài liệu quy định và năng lực của thợ hàn.

 

Trong báo cáo đính kèm, người ta có thể quan sát thông số như cường độ chảy, ở đây bằng 734 MPa. Trong trường hợp này, cường độ chảy của kim loại cơ bản là 690 MPa, điều này khẳng định cường độ yêu cầu của mối hàn. Các giá trị mặt cắt ngang và độ cứng thực tế của mối hàn thể hiện chất lượng công việc phù hợp với tiêu chuẩn EN và AWS.

Nguồn: uSky

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999