Tuyến đường do UST Inc. phát triển sẽ được chứng nhận bởi tổ chức quốc tế TUV SW

Tổ chức quốc tế độc lập Chứng nhận Tiêu chuẩn hóa TUV SW bắt đầu chứng nhận đường thử số 4, được đặt tại Trung tâm Kiểm tra và Chứng nhận uSky.

Thỏa thuận được ký bởi nhà thiết kế chung của UST Inc. Anatoly Yunitskiy và đại diện của Chứng nhận tiêu chuẩn hóa TUV SW Muhanad Muhammad Saied Al Hamouta.


Đại diện Ban quản lý DMCC uSky Transport và uScovery cùng ông Muhanad Muhammad Saied Al Hamouta trước Đường thử 4

Tham khảo thêm: uSky Transport bắt đầu chứng nhận tuyến đường thứ 4

Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0766 226 999